Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Największą wartością Grupy CB jest zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby należycie chronić powierzane nam dane osobowe. Grupa CB wdrożyła wspólny i stabilny system zarządzania ochroną informacji. Wszelkie dane osobowe podane w związku z nawiązaniem współpracy z Grupą CB przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO). Gwarantując poszanowanie Państwa prywatności przekazujemy wszystkie informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi.

Grupę CB tworzą następujące podmioty:

a) CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach
b) CB Service Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach
c) CB Production Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach

Zapewniając stały nadzór nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych wyznaczyliśmy wspólnego Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Imię i nazwisko: Paulina Najdzińska
Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie
– adres e-mail: iod@cb.com.pl
– adres pocztowy ustanowiony jako wspólny punkt kontaktowy: CB Spółka Akcyjna ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa.

  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy, zgodnie z prawem, odmówić ich spełnienia.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Wycofanie zgody pozostaje bez z wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do powołanego w Grupie Kapitałowej CB- Inspektor Ochrony Danych na adres e-mail: iod@cb.com.pl.

 

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla Klientów (Nabywców towarów) i osób wyznaczonych do realizacji

Klauzula informacyjna dla osób rekrutujących do pracy w Grupie CB

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów/Dostawców i osób wyznaczonych do wykonania umowy

Klauzula informacyjna do zgód marketingowych