Zapytanie Ofertowe „Promocja marki produktowej COROTOP firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych”

Zapytanie Ofertowe „Promocja marki produktowej COROTOP firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych”

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/POIR.03.03.03-16-0007/17

W związku z realizacją projektu „Promocja marki produktowej COROTOP firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020,  III Oś Priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,  (dalej: projekt) firma CB S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących usługi:
wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego na targach BATIMAT 2017, Paryż, Francja.