Wzrost konkurencyjności produktów firmy GLOBAU Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

Wzrost konkurencyjności produktów firmy GLOBAU Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

GLOBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie GLOBAU Sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów”.

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 15 102 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 8 183 363,00 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstw poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w spółce GLOBAU Sp. z o.o., które doprowadzą do opracowania i wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów (laminatów) do zastosowania w budownictwie niskoenergetycznym oraz innych branżach przemysłu.

Projekt zakłada realizację trzech zadań:

  1. Zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego,
  2. Badania przemysłowe
  3. Prace rozwojowe.

Rezultatem projektu będzie opracowanie i wdrożenie do produkcji rozwiązań technologicznych w zakresie składu, struktury i właściwości fizykochemicznych surowców oraz sposobu ich łączenia umożliwiających produkcję laminatów o układzie wielowarstwowym z międzyfazą w formie aglomeratu, przy jednoczesnym trwałym połączeniu z warstwami wierzchnimi i zachowaniu elastyczności otrzymanego wielowarstwowego laminatu.