Promocja marki produktowej COROTOP firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych.

Promocja marki produktowej COROTOP firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych.

CB SPÓŁKA AKCYJNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Promocja marki produktowej COROTOP firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych.

Nr projektu: POIR.03.03.03-16-0007/17
III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2017 r. – 31.12.2019 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 872 331,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 416 668,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy CB S.A. poprzez promocję marki produktowej COROTOP na rynkach zagranicznych oraz rozwój działalności eksportowej. Udział firmy w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli ma na celu wypromowanie marki COROTOP stanowiącej grupę wielowarstwowych membran dachowych mających szansę stać się mocno rozpoznawalnymi produktami na rynkach zagranicznych.
Rezultatem projektu będzie wzrost rozpoznawalności marki COROTOP na rynkach zagranicznych poprzez nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, co w efekcie przełoży się na podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych,
wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, w tym wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport produktu będącego przedmiotem projektu.