Wzrost konkurencyjności produktów firmy GLOBAU Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

Wzrost konkurencyjności produktów firmy GLOBAU Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

“GLOBAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
“Wzrost konkurencyjności produktów firmy GLOBAU Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”.

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. – 31.03.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 540 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 349 974,00 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy “Globau” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrząstowicach w oparciu o rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej i promocji na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu min. we Francji, Holandii i Norwegii.

Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 12 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.