Rozwój wiodących marek firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych

Rozwój wiodących marek firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych

CB SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój wiodących marek firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych”

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. do 30.04.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 500 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 350 000,00 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy CB S.A. z siedzibą w Chrząstowicach w oparciu o rozwój współpracy gospodarczej i promocji na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu oraz na wprowadzeniu produktów i usług znajdujących się w ofercie wnioskodawcy na nowe rynki zagraniczne: Kanady, USA, Brazylii, Korei Płd.

Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 15 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.