Produkcja

Jesteśmy producentem wysokiej klasy membran dachowych marki Corotop® . Nasz nowoczesny park produkcyjny, oraz doświadczony, wykwalifikowany Zespół są gwarantem najwyższej jakości naszych produktów.


Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

 

Brak wpisów