NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Gazele Biznesu 2016

Nasza Spółka Globau Sp z o.o. ponownie została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem “Gazele Biznesu” – jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda ta przyznawana jest firmom, które wykazują stały wzrost przychodów ze sprzedaży. Po 2006, 2012 i 2015 r. jest to kolejny raz, gdy Globau dołącza do zacnego grona laureatów “Gazel Biznesu”. Wraz ze wszystkimi pracownikami firmy, jesteśmy dumni z przyznania nam tego wyjątkowego wyróżnienia.

     


Laur Umiejętności i Kompetencji 2016

W styczniu 2016r. CB S.A. przyznano Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii “Polskie przedsiębiorstwo”. Kapituła powoływana przez Opolską Izbę Gospodarczą doceniła naszą wysoką jakość wyrobów i usług, stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy. Premiowano również systematyczne inwestowanie w rozwój firmy, dobrą sytuację finansową, osiągnięcie wysokiej rentowności działalności gospodarczej i sumienne regulowanie wszystkich należności, tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych,dbałość o ochronę środowiska oraz twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

dsc6689-medium      dsc6670-medium


Diament Forbesa 2016

W maju 2016r. należąca do grupy firma Globau Sp. z o.o. została nagrodzona prestiżowym Diamentem Forbesa 2016. Wyróżnienie to przyznawane jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom na podstawie analizy danych finansowych wykonanej przez Bisnode Polska przy współpracy z redakcją miesięcznika Forbes. Spółka zajęła 12. miejsce w województwie opolskim w kategorii firm o przychodach ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł, a w rankingu ogólnopolskim uplasowała się na 303. pozycji. Niezmiernie cieszy nas ta nagroda i jest ogromną motywacją do dalszego rozwoju.

forbes


Gazele Biznesu 2015

Globau Sp z o.o. dołączyła do elitarnego grona “Gazel Biznesu” – klubu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm w 2015r. Autorem rankingu firm organizowanego przez Puls Biznesu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland. Wyróżnienie przyznawane jest w oparciu o gruntowną analizę kondycji firmy na przestrzeni trzech ostatnich lat. Warunkiem niezbędnym jest stały wzrost przychodów ze sprzedaży. Warto zaznaczyć, że to już kolejna tego typu nobilitacja dla grupy. CB S.A. została uhonorowana tym tytułem w 2006 i 2012r. Wyróżnienie to jest ogromnym zaszczytem i sukcesem wszystkich pracowników oraz partnerów firmy.


Skrzydła Biznesu 2012

Firma CB S.A. zdobyła wyróżnienie w rankingu Skrzydła Biznesu organizowanym przez “Dziennik Gazeta Prawna”.


Gazele Biznesu 2007

Podobnie jak w ubiegłych latach, w roku 2007 firma CB znalazła się w klubie “Gazel Biznesu” dziennika “Puls Biznesu”. Przynależność do tegoż elitarnego klubu zawdzięczamy rozwojowi firmy, który pozwala na stały wzrost obrotów i sprzedaży (ponad 100% wzrostu przychodów ze sprzedaży), a także uczciwości i przejrzystości działań na rynku.


Medal Europejski

Zostaliśmy uhonorowani medalem w IX edycja Medalu Europejskiego dla Wyrobów. Medal Europejski jest rekomendacją wystawioną wyróżnionym wyrobom i usługom przez Business Centre Club, oraz najważniejszą instytucję zajmującą się współpracą Polski z Unią Europejską – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Medalem odznaczono system hydroizolacji dachu i poddasza Corotop®. Finał IX Edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów odbył się 28 października 2004 roku w Pałacu Lubomirskich – warszawskiej siedzibie BCC. Gospodarzami uroczystości byli: minister Jarosław Pietras (Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej), Józef Oleksy (Marszałek Sejmu RP), Marek Goliszewski (prezes Business Centre Club) i Grażyna Majcher-Magdziak (przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej Medalu Europejskiego).

Medale Europejskie przyznawane są wyrobom które swoimi standardami porównywalne są z poziomem europejskim. Wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy, posiadać odpowiednie licencje i dopuszczenia. Komisja Weryfikacyjna brała pod uwagę dynamikę firmy oferującej dane produkty, oraz otzrymane przez nią nagrody i certyfikaty. Ważny był także fakt, czy i w jaki sposób firma przygotowuje się do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – czy korzysta ze szkoleń, seminariów na temat integracji europejskiej, konsultacji i analiz prawnych, czy też badań rynku.