System izolacji dachu i poddasza Corotop® wyróżniony prestiżowym Medalem Europejskim

System izolacji dachu i poddasza Corotop® wyróżniony prestiżowym Medalem Europejskim

Zostaliśmy uhonorowani medalem w IX edycja Medalu Europejskiego dla Wyrobów. Medal Europejski jest rekomendacją wystawioną wyróżnionym wyrobom i usługom przez Business Centre Club, oraz najważniejszą instytucję zajmującą się współpracą Polski z Unią Europejską – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Medalem odznaczono system hydroizolacji dachu i poddasza Corotop®. Finał IX Edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów odbył się 28 października 2004 roku w Pałacu Lubomirskich – warszawskiej siedzibie BCC. Gospodarzami uroczystości byli: minister Jarosław Pietras (Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej), Józef Oleksy (Marszałek Sejmu RP), Marek Goliszewski (prezes Business Centre Club) i Grażyna Majcher-Magdziak (przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej Medalu Europejskiego).

Medale Europejskie przyznawane są wyrobom które swoimi standardami porównywalne są z poziomem europejskim. Wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy, posiadać odpowiednie licencje i dopuszczenia. Komisja Weryfikacyjna brała pod uwagę dynamikę firmy oferującej dane produkty, oraz otzrymane przez nią nagrody i certyfikaty. Ważny był także fakt, czy i w jaki sposób firma przygotowuje się do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – czy korzysta ze szkoleń, seminariów na temat integracji europejskiej, konsultacji i analiz prawnych, czy też badań rynku.