INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POIR.03.03.03-16-0007/17

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POIR.03.03.03-16-0007/17

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POIR.03.03.03-16-0007/17

realizowanego w ramach projektu

„Promocja marki produktowej COROTOP firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych.”