Laur Umiejętności i Kompetencji dla CB S.A.

Laur Umiejętności i Kompetencji dla CB S.A.

W styczniu 2016r. CB S.A. przyznano Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii “Polskie przedsiębiorstwo”. Kapituła powoływana przez Opolską Izbę Gospodarczą doceniła naszą wysoką jakość wyrobów i usług, stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy. Premiowano również systematyczne inwestowanie w rozwój firmy, dobrą sytuację finansową, osiągnięcie wysokiej rentowności działalności gospodarczej i sumienne regulowanie wszystkich należności, tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych,dbałość o ochronę środowiska oraz twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

dsc6689-medium      dsc6670-medium