Informacje dla akcjonariuszy:

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 2008-12-31
Poczta: Chrząstowice
Kod pocztowy: 46-053
Ulica: Ozimska 2A
Miejscowość: Chrząstowice
Gmina: CHRZĄSTOWICE
Powiat: OPOLSKI
Województwo: opolskie
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data powstania: 1995-04-05
Data rozpoczęcia działalności: 1995-04-05
Organ rejestrowy / ewidencyjny: SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Forma własności: WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
REGON: 530993551
NIP: 7541013532
KRS: 0000320862
Członkowie reprezentacji: Górski Piotr Stanisław (Członek Zarządu), Górski Jerzy (Prezes Zarządu)

INFORMACJE WEWNĘTRZNE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU.

Chrząstowice, 15 września 2020 r.

I WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CB S.A. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIJALIZACJI

 Od:

CB Spółka Akcyjna

Ozimska 2A

46-053 Chrząstowice

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000320862

NIP: 7541013532

REGON: 530993551

Kapitał zakładowy: 733.073,00 PLN

Do:

Akcjonariusze CB Spółka Akcyjna

CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach (“Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) ze zmianami, wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwsze, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.