Informacje dla akcjonariuszy:

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 2008-12-31
Poczta: Chrząstowice
Kod pocztowy: 46-053
Ulica: Ozimska 2A
Miejscowość: Chrząstowice
Gmina: CHRZĄSTOWICE
Powiat: OPOLSKI
Województwo: opolskie
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data powstania: 1995-04-05
Data rozpoczęcia działalności: 1995-04-05
Organ rejestrowy / ewidencyjny: SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Forma własności: WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
REGON: 530993551
NIP: 7541013532
KRS: 0000320862
Członkowie reprezentacji: Górski Piotr Stanisław (Członek Zarządu), Górski Jerzy (Prezes Zarządu)

INFORMACJE WEWNĘTRZNE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU.