Informacje dla akcjonariuszy:

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 2008-12-31
Poczta: Chrząstowice
Kod pocztowy: 46-053
Ulica: Ozimska 2A
Miejscowość: Chrząstowice
Gmina: CHRZĄSTOWICE
Powiat: OPOLSKI
Województwo: opolskie
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data powstania: 1995-04-05
Data rozpoczęcia działalności: 1995-04-05
Organ rejestrowy / ewidencyjny: SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Forma własności: WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
REGON: 530993551
NIP: 7541013532
KRS: 0000320862
Członkowie reprezentacji: Górski Piotr Stanisław (Członek Zarządu), Górski Jerzy (Prezes Zarządu)

INFORMACJE WEWNĘTRZNE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU.

Chrząstowice, 15 września 2020 r.

I WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CB S.A. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIJALIZACJI

 Od:

CB Spółka Akcyjna

Ozimska 2A

46-053 Chrząstowice

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000320862

NIP: 7541013532

REGON: 530993551

Kapitał zakładowy: 733.073,00 PLN

Do:

Akcjonariusze CB Spółka Akcyjna

CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach (“Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) ze zmianami, wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.


Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwsze, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

____________________________________________

Chrząstowice, 1 października 2020 r.

II WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CB S.A. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIJALIZACJI

Od:

CB Spółka Akcyjna
ul. Ozimska 2A
46-053 Chrząstowice
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000320862
NIP: 7541013532
REGON: 530993551
Kapitał zakładowy: 733.073,00 PLN

Do:

Akcjonariusze CB Spółka Akcyjna


CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach (“Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) ze zmianami, wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugie, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

____________________________________________

Chrząstowice, 16 października 2020 r.

III WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CB S.A. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIJALIZACJI

Od:

CB Spółka Akcyjna
ul. Ozimska 2A
46-053 Chrząstowice
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000320862
NIP: 7541013532
REGON: 530993551
Kapitał zakładowy: 733.073,00 PLN

Do:

Akcjonariusze CB Spółka Akcyjna


CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach (“Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) ze zmianami, wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecie, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

____________________________________________

Chrząstowice, 02 listopada 2020 r.

IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CB S.A. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIJALIZACJI

 Od:

CB Spółka Akcyjna
ul. Ozimska 2A
46-053 Chrząstowice
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000320862
NIP: 7541013532
REGON: 530993551
Kapitał zakładowy: 733.073,00 PLN

Do:

Akcjonariusze CB Spółka Akcyjna

CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach (“Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) ze zmianami, wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.


Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwarte, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

____________________________________________

Chrząstowice, 18 listopada 2020 r.

V WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CB S.A. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIJALIZACJI

 Od:

CB Spółka Akcyjna
ul. Ozimska 2A
46-053 Chrząstowice
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000320862
NIP: 7541013532
REGON: 530993551
Kapitał zakładowy: 733.073,00 PLN

Do:

Akcjonariusze CB Spółka Akcyjna

CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach (“Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) ze zmianami, wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.


Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piąte, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

____________________________________________
 

Zarząd Spółki CB Spółka Akcyjna (KRS: 0000320862) ogłasza wykaz unieważnionych odcinków zbiorowych: odcinek zbiorowy inkorporujący 417.852 akcji imiennych serii B o numerach od 000.001 do 417.852 wystawiony w dniu 8.01.2019 r. dla Jerzego Górskiego, odcinek zbiorowy inkorporujący 241.961 akcji imiennych serii B o numerach od 417.853 do 659.813 wystawiony w dniu 18.01.2019 r. dla Lesława Górskiego, odcinek zbiorowy inkorporujący 73.260 akcji imiennych serii B wystawiony w dniu 18.01.2019 r. dla Piotra Górskiego, odcinek zbiorowy inkorporujący 36.607 akcji imiennych serii B o numerach od 659.814 do 696.420 wystawiony w dniu 19.08.2020 r. dla Piotra Górskiego, odcinek zbiorowy inkorporujący 36.653 akcje imienne serii B o numerach od 696.421 do 733.073 wystawiony w dniu 19.08.2020 r. dla Piotra Górskiego.